Litvanya Vize Reddi

Litvanya vizesi başvurusunda bulunan şahıslar, Litvanya Konsolosluğu ve Litvanya Büyükelçiliği tarafından vize için talep edilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Litvanya vizesi için gerekli şartları yerine getirmeyen kişilerin Litvanya Vizesi başvuruları konsolosluk tarafından ret ile sonuçlandırılabilmektedir.  

Litvanya vizesi başvurularında seyahat amacının kanıtlanmaması, sahte ya da eksik evrak ibraz edilmesi, Litvanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkenin kamu düzeni açısından tehlike oluşturması ya da Litvanya seyahatinin bitiminde kişinin ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler sunulmaması durumlarında Litvanya vizesi başvurusu reddedilebilmektedir. 


Seyahat Belgelerinden kaynaklı Litvanya Vize reddi

Litvanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler güncel ve orijinal belgeler ibraz etmelidir.  Litvanya konsolosluğu vize başvurusunda sunulan evrakların güncel olmaması, sahte olması ya da eksik olması gibi durumlarda başvuru sahibinin Litvanya vizesi başvurusunu ret ile sonuçlandırabilmektedir.  


Sağlık sigortası sebebiyle Litvanya Vizesinin reddedilmesi 

Litvanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler Litvanya vizesi başvurusunda Litvanya seyahatlerinin süresini kapsayan, geçerli seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. Litvanya vizesi başvurusunda, Litvanya konsolosluğunun talep ettiği standartlarda seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmeyen kişilerin başvuruları Litvanya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.   


Kamu Güvenliği nedeniyle Litvanya Vizesinin reddedilmesi 

Litvanya Vizesi talebinde bulunan kişilerin Schengen yasaları çerçevesinde, Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni ve kamu güvenliği konularında tehlike oluşturacak durumda olması söz konusu kişilerin Litvanya vizesi talebinin reddedilmesine yol açabilmektedir. 


Schengen Giriş yasağından kaynaklı Litvanya vize reddi 

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi’ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin başvuruları Litvanya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir. 


Kişinin ülkesine dönmeme şüphesi oluşturması   

Litvanya vizesi talebinde bulunan kişilerin, Litvanya’ya yapacakları seyahat sona erdiğinde ülkelerine döneceklerini gösterir belgeler ibraz etmelidir.  Litvanya konsolosluğuna seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamayan kişilerin Litvanya vizesi başvuruları Litvanya konsolosluğu tarafından reddedilmektedir.  


Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Litvanya vizesi reddi

Litvanya Konsolosluğu’na Litvanya vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. Litvanya vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin Litvanya vizesi başvuruları Litvanya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir. 

Örneğin; kişi Litvanya’ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Litvanya’da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.  


Ekonomik şartlardan kaynaklı Litvanya vize reddi

Litvanya vizesi başvurularında, kişilerin seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini kanıtlayan belgeler ibraz etmesi gereklidir. Litvanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin seyahat için yeterli ekonomik imkana sahip değil ise ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşması mümkün değilse bu kişilerin Litvanya vize başvuruları reddedilmektedir.   


Schengen vizesi süresinden kaynaklı Litvanya vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Litvanya Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi’nde 90 gün konaklamış ise, kişi Litvanya vize reddi ile karşılaşabilmektedir. 


Litvanya Vize reddine itiraz

Litvanya vize başvurusu reddedilen kişilerin ret kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Litvanya vize başvurusuna ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Litvanya Ankara Büyükelçiliği’ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler. 

 

 

 

 

Litvanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: tr.mfa.lt